Ahşaba değer katan teknolojiler.
BASIN

% 1 KDV Avantajı

LEASING'İN AVANTAJLARI

MALİYET AVANTAJI

•SABİT KİRA ÖDEMELERİ

Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiralar sabit kalmaktadır, ödeme planları kiracının talebi doğrultusunda TL veya Döviz bazında düzenlenebilmektedir.

• ORTA VE UZUN VADE :

Yatırım projelerinde, yatırımın geri dönüş süresine uygun orta ve uzun vadeli kira planları sunulabilmektedir.

• NAKİT YÖNETİMİ :

Leasing işlemlerinde ödeme planı ve vade müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. kiralar; aylık , yıllık ve mevsimsel olarak müşterinin nakit akışına göre ayarlanabilmektedir.

• % 100 FİNANSMAN İMKANI :

Leasing yolu ile yatırım projelerinin tamamı finanse edilebilir. Malın bedelinin yanında, nakliyesi, sigortası, ithalat masraflarını v.s. kredilendirebilmektedir.

SÜREÇ AVANTAJI

• HIZLI KREDİ SÜRECİ :

Leasing firmalarının kredi süreci, alternatif finansman yöntemlerine göre daha kısadır.

• ASGARİ TEMİNAT :

Leasinge konu edilen malın 2. el değerinin yüksek olduğu işlemlerde, firmanın moralitesi ve kredibilitesine göre ilave teminata ihtiyaç duyulmadan kefaletle işlem yapılabilmektedir.

• OPERASYONEL KOLAYLIK :

Leasing aracılığı ile finansman sağlanmasının yanı sıra malın, satın alınması, ithalatı, nakliyesi,sigortası leasing şirketi tarafından yapılmaktadır.

VERGİSEL AVANTAJI

• KDV İSTİSNASI

Ağaç işleme makinelerin leasing ile satın alınması durumunda KDV %1’dir.

• GİDER GÖSTERME İMKANI:

Kiracı tarafından ödenen anapara ve faizi içeren kiralar için Leasing tarafından fatura düzenlenmekte, Kiracı tarafından bu faturaların faiz kısmı gider gösterilerek vergi matrahından indirilebilmektedir.

• YENİDEN DEĞERLEME VE AMORTİSMAN AYIRMA İMKANI

Leasing ile alımı gerçekleştirilen mallar , kiracının bilançosunda yer alır, Kiracı tarafından aktifleştirilir, yeniden değerleme ve amortismana tabi tutulur.

• VERGİ FON VE HARÇ MUHAFİYETİ :

Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar , vergi, fon ve harçtan muaftır.

LEASİNG YÖNTEMİYLE ÜRETİMİNİZDE KULLANMAYI PLANLADIĞINIZ MAKİNE İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYINIZ.